UPOZORNENIE

Vážení vlastníci bytov,
Z technických príčin bude podateľňa našej spoločnosti, s účinnosťou od 27.7.2018 na dobu neurčitú, pre vlastníkov bytov zrušená. Vaše zásielky je potrebné zaslať nám prostredníctvom poštovej služby, prípadne elektronicky z overenej e-mailovej adresy.
Za prípadné komplikácie sa Vám ospravedlňujeme

Jozef Kysucký, Konateľ