Vyhodnotenie štandardov kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla 2017

štandardy kvality 1 štandardy kvality 2