Čo všetko si mám so sebou priniesť pri prepise bytu?

Pri prepise bytu budete ako nový majiteľ potrebovať občiansky preukaz, list vlastníctva (stačí z katesterportálu, nie návrh na vklad), stavy a čísla na meračoch spotreby (voda, kúrenie...) Prepis bytu vykonávame výlučne s vlastníkom bytu už zapísaným na liste vlastníctva, alebo s ním poverenou osobu (s notársky overeným splnomocnením)

Ako si vybavím potvrdenie o nedoplatkoch pre kataster?

Potvrdenie o nedoplatkoch je osobný údaj (podľa §4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a preto ho vydávame výlučne vlastníkom bytu proti podpisu. Budete teda potrebovať občiansky preukaz.

V prípade podielových spoluvlastníkov je potrebné mať pripravené splnomocnenie od všetkých spoluvlastníkov.

Iným osobám je možné potvrdenie vydať len na základe notársky overeného splnomocnenia.

Predávam byt, čo budem potrebovať od svojho správcu.

Od svojho správcu budete potrebovať potvrdenie o nedoplatkoch a potvrdenie o veku domu (pre potreby hypotekárneho úveru)

Pripomíname, že potvrdenie o nedoplatkoch je osobný údaj (podľa §4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a preto ho vydávame výlučne vlastníkom bytu proti podpisu.

Zmenil sa mi počet osôb bývajúcich v byte, ako zmenu ohlásim správcovi?

Zmenu počtu bývajúcich osôb môžete nahlásiť osobne, prípadne e-mailom na cetlova@novbyt.sk alebo darovcova@novbyt.sk (home-office)

Nedostal som oznámenie o koncoročných odpočtoch bytových meračov, čo je potrebné urobiť?

Ak sa k Vám nedopatrením nedostalo oznámenie o koncoročných odpočtoch (obyvatelia, ktorý majú u nás nahlásenú e-mailovú adresu ho dostávajú e-mailom, ostatní do poštových schránok), nemusíte zúfať. Vyplňte prosím nižšie priložené tlačivo a odošlite ho na e-mailovú adresu odpocty@novbyt.sk(môžete priložiť aj fotografie v nízkom rozlíšení), prípadne ho odošlite poštou na našu adresu, alebo ho osobne prineste do sídla našej spoločnosti.

samoodpočet bytových meračov spotreby SV a TV