Richard Lehotai, Ing.

+421 903 275 036

spravca1@novbyt.sk

Ulica Fotogaléria
Belehradská 1-13, Legionárska 15
Belehradská 4, Legionárska 17-21
Belehradská 6, Kováčska 2
Belehradská 8-10
Česká 5, 7, 7a
J.C.Hronského 16-20
Klenová 26-28
Krížna 1
Mestská 8-10, Kutuzovova 1, Vajnorská 35
Nové Šúty 9
Osadná 4
Plzenská 1-3
Račianska 86-88
Riazanskaá 22-28
Riazanská 6-12
Smikova 1
Teplická 15-19
Teplická 9-13
Trnavská 17-21
Uhliská 46
Vajnorská 22-24, Pri starej prachárni 1
Vajnorská 53-55, Svätovojtešská 2
Vajnorská 69-93
Višňová 14
Višňová 21

Marek Baláž

+421 903 275 030

spravca2@novbyt.sk

Ulica Fotogaléria
Česká 6
Hálkova 46-52
Jánoškova 2
Jánoškova 4-6
Jiskrova 4
Jiskrova 6-8
Kalinčiakova 15-17
Klenová 14-16
Kutuzovova 15
Kutuzovova 25
Kutuzovova 7
Pavlovská 1-7
Plzenská 4
Pri starej prachárni 18
Priečna 10
Riazanskaá 40-46
Šancová 104
Šancová 108
Šancová 96-100
Škultétyho 6
Športová 7
Ursínyho 2
Vajnorská 34
Vajnorská 36
Višňová 723
Višňová 724

Anna Havelová

+421 903 275 006

spravca3@novbyt.sk

Ulica Fotogaléria
Hubeného 34-38
Na Revíne 15
Na Revíne 17
Na Revíne 21
Piešťanská 1-3
Pluhová 18-22
Pluhová 4-6
Pluhová 73
Pluhová 75-77
Račianska 18
Račianska 47-51
Račianska 61
Rezedova 26
Riazanskaá 56-62
Sibírska 21-27
Sibírska 28-34
Sibírska 8-14
Šuňavcova 1-3
Šuňavcova 5-11
Vajnorská 114
Vajnorská 116
Vajnorská 118
Vajnorská 42-46, Príkopova 2-4
Varšavská 31

Peter Csomor

+421 903 288 403

spravca4@novbyt.sk

Ulica Fotogaléria
Čsl. parašutistov 13-19
Čsl. parašutistov 23-25
Kukučínova 6-14
Osadná 1
Osadná 3
Pluhová 12
Pluhová 14
Pluhová 16
Riazanská 77-83
Robotnícka 6
Trnavská cesta 1
Trnavská cesta 13
Trnavská cesta 7
Úzka 27
Úzka 27A
Úzka 29
Úzka 30
Úzka 31
Úzka 32
Úzka 33
Úzka 34
Vajnorská 2
Vajnorská 4
Vajnorská 6
Vajnorská 8
Vajnorská 81-83