Vitajte na stránkach spoločnosti Novbyt

NOVBYT, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 za účelom poskytovania a zabezpečovania služieb v oblasti správy nehnuteľností,( obytných domov, bytov a nebytových priestorov, garáží, polyfunkčných a prevádzkových objektov, výmenníkových staníc a kotolní).

Naša spoločnosť je pripravená poskytnúť Vám služby:

  • Komplexné zabezpečenie prevádzky a správy Vašej nehnuteľnosti
  • Manažment financovania rozsiahlejších opráv
  • Sprostredkovanie predaja nehnuteľností

Cieľom Novbytu je zvýšiť kvalitu Vášho bývania

  • Efektívnosťou pri zabezpečovaní chodu a prevádzky Vašej nehnuteľnosti v nadväznosti na minimalizáciu nákladov pri zabezpečení maximálnej kvality
  • Spoľahlivosťou pri dosahovaní spoločne stanovených cieľov so spoluvlastníkmi bytov a nebytových priestorov
  • Komplexnosťou pri riešení problémov spojených s vlastníctvom bytových a nebytových priestorov ako domov, tak aj individuálnych vlastníkov

Aktuality

12.3.2014
Dočasne nefunkčný firemný e-mail.
28.2.2014
4.2.2014
Webový informačný portál pre klientov spoločnosti NOVBYT, s.r.o., s napojením na údajovú databázu o užívateľoch bytov a nebytových priestorov. Portál sprístupňuje...