Vitajte na stránkach spoločnosti Novbyt

NOVBYT, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 za účelom poskytovania a zabezpečovania služieb v oblasti správy nehnuteľností,( obytných domov, bytov a nebytových priestorov, garáží, polyfunkčných a prevádzkových objektov, výmenníkových staníc a kotolní).

Naša spoločnosť je pripravená poskytnúť Vám služby:

  • Komplexné zabezpečenie prevádzky a správy Vašej nehnuteľnosti
  • Manažment financovania rozsiahlejších opráv
  • Sprostredkovanie predaja nehnuteľností

Cieľom Novbytu je zvýšiť kvalitu Vášho bývania

  • Efektívnosťou pri zabezpečovaní chodu a prevádzky Vašej nehnuteľnosti v nadväznosti na minimalizáciu nákladov pri zabezpečení maximálnej kvality
  • Spoľahlivosťou pri dosahovaní spoločne stanovených cieľov so spoluvlastníkmi bytov a nebytových priestorov
  • Komplexnosťou pri riešení problémov spojených s vlastníctvom bytových a nebytových priestorov ako domov, tak aj individuálnych vlastníkov

Aktuality

7.10.2014
Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. začína dnešným dňom temperovanie v bytoch.
19.9.2014
LED zdroje svetla Vám môžu ušetriť značné prostriedky za elektrickú energiu aj za materiál
1.8.2014
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - 182/1993 Z.z. doplnený o novelu č. 205/2014 zo dňa 6. 8. 2014, ktorá vstúpi do platnosti 1. 10. 2014...