Vitajte na stránkach spoločnosti Novbyt

NOVBYT, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 za účelom poskytovania a zabezpečovania služieb v oblasti správy nehnuteľností,( obytných domov, bytov a nebytových priestorov, garáží, polyfunkčných a prevádzkových objektov, výmenníkových staníc a kotolní).

Naša spoločnosť je pripravená poskytnúť Vám služby:

  • Komplexné zabezpečenie prevádzky a správy Vašej nehnuteľnosti
  • Manažment financovania rozsiahlejších opráv
  • Sprostredkovanie predaja nehnuteľností

Cieľom Novbytu je zvýšiť kvalitu Vášho bývania

  • Efektívnosťou pri zabezpečovaní chodu a prevádzky Vašej nehnuteľnosti v nadväznosti na minimalizáciu nákladov pri zabezpečení maximálnej kvality
  • Spoľahlivosťou pri dosahovaní spoločne stanovených cieľov so spoluvlastníkmi bytov a nebytových priestorov
  • Komplexnosťou pri riešení problémov spojených s vlastníctvom bytových a nebytových priestorov ako domov, tak aj individuálnych vlastníkov

Aktuality

22.9.2015
Mestská časť organizuje dňa 17.10.2015 od 8.00 bezplatný zber a odvoz elektroodpadu.
27.2.2015
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla 2014
29.12.2014
Rozhodnutie číslo: 0160/2015/T Číslo spisu: 7201-2014-BA